• બુધવાર, 17 જુલાઈ, 2024

બુલેટ ટ્રેન : ભારે વરસાદ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં રેઈનફોલ મોનિટરીંગ સિસ્ટમ સ્થપાશે

અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી

મુંબઈ, તા. 15 : મહત્ત્વાકાંક્ષી મુંબઈ - અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની સલામતી કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સત્તાવાળાઓ દ્વારા ઓટોમેટેડ ``રેઈનફોલ મોનિટરીંગ...