• બુધવાર, 19 જૂન, 2024

વિરાર-અલીબાગ કોરિડોર માટે રૂા. 26 હજાર કરોડનું ટેન્ડર : ખર્ચમાં 25 ટકાનો વધારો  

મુંબઈ, તા.24 : વિરાર-અલીબાગ કોરિડોર પ્રકલ્પ ખર્ચમાં 25 ટકાનો વધારો થયો છે. કુલ 96.47 કિમી લાંબા વિશેષ એકસ્પ્રેસ વેના બાંધકામ માટે સાત પેકેજ અંતર્ગત રૂા. 26,500 કરોડનું ટેન્ડર બહાર પડયુ છે. અગાઉ પ્રકલ્પનો ખર્ચ રૂ. 21 હજાર કરોડ હતો. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય રસ્તા વિકાસ મહામંડળવતી મહામાર્ગ (એકસ્પ્રેસ વે) બનાવાશે. ઉત્તર મુંબઈના પ્રવાસીઓ સહેલાઇથી કોંકણ પ્રવાસે.....