એલ્ફિન્સ્ટન બ્રિજને આખરી સ્પર્શ

એલ્ફિન્સ્ટન બ્રિજને આખરી સ્પર્શ
એલ્ફિન્સ્ટન બ્રિજને આખરી સ્પર્શ : લશ્કરના જવાનો ગઈકાલે પરેલ અને એલ્ફિન્સ્ટનને જોડતા બ્રિજને આખરી સ્પર્શ આપી રહ્યા છે   

© 2018 Saurashtra Trust

Developed & Maintain by Webpioneer